top of page

För att underlätta transporterna har varvet tagit fram en ny modell av  Apartboat XXL.  Husbåten är nu 15 m lång och 5 m bred. Den nya utvändiga panelen är mycket realistisk träimitation , vacker, tålig och kan väljas till på alla våra husbåtar. 

 

IMG_20190808_125131.jpg
IMG_20190808_125146.jpg

Ny Apartboat L har anlänt till Västervik för  marknadsföring på ostkusten. 

 

Båten ligger för visning t.o.m den 14juni och i första hälften av juli 2019. De andra vekorna är den uthyrd. Varmt välkomna och kontakta oss om ni vill komma på en visning. 

Nya husbåtar
Text-3.jpg
IMG_2409.jpg
24997497-origpic-777191.jpg

Bli helt självförsörjande med reningsverk, watermaker och elverk. 

 

Vi har flera certifierade och godkända reningsverk på gång. Avloppsreningssytemet ECOmar är en av dem och kan behandla grått och svart vatten i enlighet med internationella normer. Den gör avfallet tömningsbart direkt i havet, utan fasta restprodukter. De kemi-fysikaliska reaktionerna desinfekterar vattnet och minskar sediment dimensionerna så vattnet blir klart och luktfritt och kan tömmas direkt överbord. Vid slutet av varje cykel startas en automatisk sköljning av tanken med sjövatten.

 

Fördelar: - FRI FRÅN FÖRORENINGAR: desinfektionsvätska släpper inte ifrån sig giftiga ämnen - INGA RESTER OMBORD: därmed behövs ingen slamtank installeras - LÄTT ATT ANVÄNDA: helt automatisk med möjligheten att använda den manuellt vid nödläge - KOMPAKT: utformad för att få plats i små maskinrum  eller ute på husbåtens bakre terrass unde t.ex. under /över luftvärvepumpen.- MÅNGSIDIG: tillgänglig vid 24 V DC och 230/400 V AC Finns i flera olika kapaciteter. :

 

Dimensioner och vikt: Centralenhet: L 500 x D 500x H 690 mm, 30 kg 

VÄRT ATT VETA

 

Dagens fabriksbygda  husbåtar är lika varma och ombonade som nyproducerade småhus och det är ingen risk att ni behöver frysa så länge befinliga värmesystem fungerar .

En husbåt som ligger i  vattnet utsätts för mer fukt än normal. Därför är vi noga med att använda rätt  material vid tillverkning. 

När man väljer en plats bör man tänka på att den ligger skyddad för vågor och hårt väder.  Kan bli obekvämt om det gungar förmycket och det är risk att båten skadas. 

Det är inte tillåtet att släppa ut avloppsvattnet från husbåten. Bäst är om man kan koppla avloppet till eget eller kommunalt nät. 

Vi har stora tankar som tillval för dem som vill beställa tömning vid brygga. Flera olika företag gör detta. 

De riktigt stora  husbåtarna för permanentboende går inte att köra utan måste bogseras om de måste  förflyttas. Alla våra husbåtar kan beställas fullt körbara. Alla våra modeller är  godkända för att köras i område D ( inre skärgården). Givetvis skall man inte gå ut om det blåser för mycket. Ta del av väderleksrapporter.

 

Den största föredelen med en husbåt att ett den alltid ligger nära vatten och ofta väldigt naturskönt. Priset för motsvarande boende vid stranden skulle ofta kosta mer än dubbelt så mycket som husbåten.

Viktigt med en trygg plats där ni kan hyra under lång tid. Reglerna för att bo i husbåt  kan variera från ort till ort. Bäst är att ta kontakt med aktuell kommun först om ni bara har bostadsplaner och inte planerar att köra med husbåten. Att hyra en plats hos privata fastighetsägare är ett bra alternativ. 

bottom of page